AquaPure Salt / Bromin System- Vägen till ett problemfritt Spaägande

Histora.

Det är cirka 17 år sedan tekniken för att producera klor från natriumklorid (koksalt) för pool rening utvecklades. Idag är närmare 80% av alla nya pooler i Världen  "Salt System" pooler. Det finns en god chans att du antingen äger en eller känner någon som gör.

För 12 år sedan utvecklade Pioneer H2O teknik ett anpassat system med liknande teknik för Spabad, systemet kallades Genesis Salt System.

I maj 2010 presenterade Pioneer sitt uppdaterade AquaPure Salt System. Båda systemen använder samma teknik för att omvandla Natrium Bromid, saltet, till bromine.

Bromine är att föredra i Spabad av 2 primära skäl.
• Bromine är en överlägsen Sanitizer, betydligt bättre än klor.
• Klor avdunstar ur vattnet vid temperaturer över 36 grader celcius, en temperatur som är lägre än vad de flesta människor har i sina Spabad.

Fördelar

Vi har funnit att folk köper våra AquaPure Salt System av många skäl. Några är:

Inga kemikalier
• Bromine är fortfarande sanitizing agenten, men eftersom den är producerad av natrium bromide salt, så tillsätts inga andra kemikalier i ditt spabad.
• Det är också en mycket ren form av bromine, varför graden av bromine som behövs är betydligt lägre än i andra spabad.
• Om du har vissa hudåkommor kommer du kanske att upptäcker att din läkare kommer att förskriva ett spabad i Saltvatten.

Mjukare vatten och mjukare hud
• Även om koncentrationen är låg, mycket lägre än i  havsvatten. Men genom att lägga Tru Blu! natrium bromid salt i  ditt spa vatten så får du en mjukare känsla. Du kommer också att känna att huden känns mjukare när du har använt ditt spabad.
• Förresten, är saltet koncentration så låg att man inte faktiskt kan smaka salt i ditt spa vatten!

Mindre underhåll
• Spas kräver normalt ett vattenbyte var 3 - 4 månader. Detta beror på att vattnet mättas av de kemikalier som du har tillfört (TDS). Eftersom du inte behöver tillföra några kemikalier till ditt spabad med ett AquaPure Salt system kommer inte ditt vatten att mättas av några kemikalier, du behöver därför bara byta ditt vatten en gång om året!
• Du tillsätter saltet, natrium bromid (även kallad Tru Blu!) I ditt spa en gång för hela året. Det kommer ständigt att återvinnas för att producera nytt bromine.
• Eliminerar återkommande chockbehandlingar
• Minskat skummande och beläggningar i vattenlinjen.

Spara vatten
• Eftersom du byter vatten en gång om året, beroende på storleken av ditt spa kommer du att spara 3000 - 5000 liter vatten per år.

Det är grönt!
• Mindre vatten som används. Inga kemikalier. Självklart!

Ekonomiskt                                                                                                                         Ett vanligt Spabad kostar idag ca 1 500 - 2000 kr och ett swimspa ca 5 - 8000 kr  i kemikalier per år, för att hålla vattnet i en bra kvalitet, med normalt användande. 

I  AquaPure systemet så behöver du endast tillföra nytt Tru-Blu salt 1 gång per år när du byter vatten, till en kostnad på 6 - 800 kr beroende på storleken på ditt spabad.

I ett swimspa ligger saltkostnaden på ca 2500 - 3800 kr per år beroende på storlek

Slår du ut det på flera år så finns det ganska stora pengar att spara, lägg sedan till den minskade vattenförbrukningen på det!


 Hur fungerar AquaPure Salt systemet?

Det är faktiskt ganska enkel. Det "salt" som du är mest bekant med är natriumklorid (bordssalt). Som vi noterade ovan är salt i ett spabad natrium bromid (en nära släkting till bordssaltet). Upplöst resulterar natrium bromiden  i brom joner i ditt spa vatten. Du behöver endast en mycket låg sathalt 0,13 - 0,17 % i ditt spabad, (Att jämföra med Atlantens vatten 3,5% eller Östersjöns vatten 1,7%.) Genom att använda ett par grafitelektroder och en mycket liten elektrisk ström (mindre än 9 volt) så omvandlas brom joner till ren bromine. Denna process är tekniskt kallad elektrolys.  Denna elektrolyskammare sitter monterat i ditt cirkulationssystem.

Brominet agerar sedan som sanitizer i vattnet och tar hand om orenheterna tillsammans med Filtret och Ozongeneratorn, för att sedan återgå till Natrium Bromide som cirkuleras med vattnet och sedan passerar elektroderna igen för att bli bromine o.s.v.

Detta blir nu ett evighetssystem, som upprepar sig hela tiden, och sköter om ditt Spabad med automatik.

Obs:

I ett vanligt  spabad där huvudpumpen både sköter cirkulationen och massagen, måste du ha en bromine nivå på 3 - 5 ppm, cirkulationen bör vara aktiverad minst 8 timmar per dygn. Men i Spabad där man kombinerar detta system med en 24-timmars cirkulationspump och ozongenerator, så behöver nivån av brom som krävs för att sanera ditt spa är bara vara  1 - 2 ppm.Start-Up

Detta är ganska enkelt. När du har fyllt ditt spa ska du att kontrollera nivåerna  av fosfater, alkalinitet, pH och kalcium precis som när man fyller alla spabad.

Vi rekommenderar också att man använder  ett aktivt kolfilter (Pre-Filter) när du fyller ditt spa för att avlägsna eventuella orenheter och slippa balanseringen i början.


• Du lägger sedan helt enkelt i saltet för att uppnå en koncentration av 1300 - 1700 ppm (0,13 - 0,17%). Lite beroende om du har 24 timmars cirkulation eller tidsstyrda filtercyklar. Detta kommer att kräva ca. 2 till 4 kg. av salt. • Saltet kommer snabbt att lösas upp i ditt spa vatten.

• Nivån av brom i vatten styrs av Upp & Ner med inställningar från 1 till 12. • Det finns även en "Boost" knappen för att lägga till en tillfällig ökning av brom bör du planera en fest eller annan ökad användning av ditt spa.

• Du lägger till saltet bara en gång varje år!  När du byter vatten.